Stuurman Kleine Schepen - SKS

MBO Niveau 3
Wat doet de stuurman kleine schepen? De stuurman kleine schepen werkt op schepen met een omvang minder dan 3000 GT en een vermogen tot 3000 kW.

Deze schepen worden bijvoorbeeld ingezet in de stukgoed- en droge bulkvaart, containervaart, tankvaart en bij projectladingen.

Hij mag daarnaast dienst doen op alle aannemersmateriaal. Het begrip aannemersmateriaal omvat de schepen die binnen een vaargebied van 200 zeemijlen uit een met name genoemde werkhaven worden ingezet in de natte aannemerij (bagger-, kust- en overwerken), in de kustsleepvaart en bij de bevoorrading van op zee gelegen mijnbouwinstallaties (offshore supply) en windmolenparken.

De verruiming van de vaarbevoegdheid van de stuurman kleine schepen naar alle aannemersmateriaal, ongeacht de tonnage en het voortstuwingsvermogen van deze schepen, is gebaseerd op het feit dat met aannemersmaterieel geen lading en passagiers worden vervoerd en er sprake is van een gestructureerde (technische) ondersteuning vanuit een werkhaven.

De nadruk van het werk van de stuurman kleine schepen ligt vooral op navigatie, communicatie en belading van het schip. Hij is een specialist die vooral tot zijn recht komt op schepen waarop complexe ladingprocessen plaatsvinden. Doordat het schip meestal in Europese wateren vaart kan er interactie met de walorganisatie plaatsvinden en kunnen door de beschikbare infrastructuur meer processen aan boord worden ondersteund vanaf de wal, bijvoorbeeld op het gebied van ladingbehandeling.

Aan het werk

Wat wordt er van je verwacht? Van een beginnend stuurman kleine schepen kleine schepen wordt verwacht dat hij:

 • De navigatieroute uitzet en navigatiewacht loopt;
 • Adequaat handelt in nautische situaties;
 • Milieu- en wettelijke vereisten naleeft;
 • Let op de veiligheid aan boord;
 • Leiding geeft aan een aantal bemanningsleden;
 • Aan boord verblijft en werkt.

Voor het varen op olietankers, chemicaliëntankers, gastankers of passagiersschepen is een aantal aanvullende deelkwalificaties vereist, gericht op lading specifieke onderdelen en veiligheid en milieu. Deze aanvullende kwalificaties maken geen deel uit van de opleiding.

Tijdens de opleiding komen onder andere de volgende vakken aan bod:

 • Navigatie
 • Reisvoorbereiding
 • BVA
 • Meteorologie
 • Instrumenten
 • Beladen
 • Constructie
 • Stabiliteit
 • Wet- en regelgeving
 • Brugsimulator

Informatie

Typerende beroepshouding De stuurman kleine schepen houdt van varen, vindt het een uitdaging om in het buitenland te werken en kan er goed tegen om langere tijd van huis weg te zijn. Hij beschikt over verantwoordelijkheidsgevoel en let bewust op het toepassen en naleven van de voorschriften op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu. Hij kan omgaan met onvoorziene omstandigheden en daarop daadkrachtig handelen. Omdat het schip een zelfvoorzienend bedrijf is moet de maritiem officier op diverse gebieden in staat zijn probleemoplossend te handelen. Dat betekent dat hij flexibel en inventief moet zijn. Omdat er aan boord gewerkt en gewoond wordt moet hij naast een grote taakgerichtheid en inzet beschikken over een sociale opstelling ten opzichte van de andere zeevarenden. Hij vindt het leuk om mensen aan te sturen en intensief samen te werken met (internationale) collega's.
Voorwaarden deelname

Vanwege (inter-)nationale wetgeving moet de stuurman kleine schepen beschikken over een vaarbevoegdheidsbewijs conform de STCW Conventie en de Wet zeevarenden. Vaarbevoegdheidsbewijzen worden afgegeven voor de combinatie lengte/voortstuwingsvermogen van schepen en vaargebieden. Tevens moet de stuurman kleine schepen kleine schepen voldoen aan de medische keuringseisen voor de zeevaart. Engels en Nederlands zijn de gangbare voertalen aan boord.

Om de opleiding te kunnen volgen, dient u bij inschrijving de beschikking te hebben over een stageplaats bij een voor de opleiding erkend leerbedrijf.

Opleiding 3 jaar, afhankelijk van vooropleiding, ervaring en inzet
Locatie Atoomweg 2H, 9743 AK Groningen
Start
8 januari 2018*
*de opleiding start bij voldoende inschrijvingen

 

Informatie aanvragen

Vul het formulier in om informatie over deze opleiding op te vragen.
Stuurman Kleine Schepen - SKS
Stuurman Kleine Schepen - SKS