Nieuwe bemanningseisen visserij

Per 1 april 2019 wordt het nieuwe Besluit Zeevarenden Handelsvaart en Zeilvaart van kracht. Het nieuwe Besluit vereenvoudigt het erkennen van visserijbevoegdheden tussen landen. Daarnaast is dit nieuwe Besluit gericht op het bevorderen van de veiligheid aan boord. Het Besluit is gewijzigd naar aanleiding van de ratificatie door Nederland van het STCW-F verdrag (The International Convention on Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Fishing Vessel Personnel, 1995) Het nieuwe Besluit is niet van toepassing op bemanningen van schepen tot 12 meter. In de komende jaren zal hiervoor een aparte regeling getroffen worden door het Ministerie.

Vereisten

Tot nu toe waren uitsluitend de bemanningsleden aan wie in de alarmrol van het vissersvaartuig een veiligheidstaak werd opgedragen verplicht het certificaat Basisveiligheid voor vissers (BST-V) te bezitten.

Vanaf 1 april 2019 geldt deze verplichting voor ieder bemanningslid aan boord van een vissersvaartuig. Aangezien er geen herhalingsplicht geldt, zijn reeds behaalde certificaten onbeperkt geldig.

Op het gebied van medische certificaten is eveneens het een en ander veranderd. Dit hangt mede af van het vaargebied en de functie aan boord. Verder zijn er een aantal aanvullende certificaten toegevoegd in het nieuwe Besluit waaraan schipper, plaatsvervangend schipper en stuurman werktuigkundigen naar gelang lengte schip, motorvermogen, vaargebied etc. moeten voldoen.

De samenstelling van de bemanning (aantal en vaarbevoegdheden) verandert niet door het nieuwe Besluit.

Voor het vernieuwen van de vaarbevoegdheid adviseren wij u om er voor te zorgen dat u tijdig beschikt over de vereiste certificaten. U dient deze namelijk vanaf 1 april a.s. bij een Aanvraag Vaarbevoegdheid voor de visserij te overleggen.

Voor meer gedetailleerde informatie omtrent de eisen kunt u de website van KIWA raadplegen. (www.kiwa.nl)

Nieuwe bemanningseisen visserij

NTTA Nieuwsbrief

Schrijf je in voor de NTTA nieuwsbrief.

Check je inbox

Je ontvangt een e-mailbericht met instructies om je registratie te bevestigen. Zonder de bevestiging wordt je registratie niet verwerkt.

 

NTTA

DRTC Groningen B.V.

Bornholmstraat 20
9723 AX Groningen
Telefoon 050 311 73 85
drtcgroningen@drtc.nl

 

Engels

NTTA © 2017. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de voorwaarden en de privacyverklaring

Ehio Media content marketing
1
0
1