WKS-diploma voor vrijwilligerswerk

Henk Bos en Gerrit Vlot zijn geslaagd voor Scheepswerktuigkundige Kleine Schepen. Ze hebben deze opleiding gevolgd om te kunnen bijdragen aan het behoud van het prachtige schip ‘Holland’ voor het nageslacht.

Gerrit: “Ik ben al vanaf december 1999 vrijwilliger bij de ‘Stichting Zeesleepboot Holland’ en sinds een jaar of 8 lid van het bestuur. Ik ben binnen de Stichting verantwoordelijk voor de technische staat van het schip. Om de vaarbevoegdheid te verkrijgen heb ik deze opleiding gevolgd.”

Henk was HWTK/Chef van de Wacht op een elektriciteitscentrale van 2500 Megawatt en is inmiddels na een reorganisatie hiervan vrij. Ook voor Henk was de aanleiding “het verkrijgen van de vaarbevoegdheid om als tweede machinist/wtk op het museumschip, de voormalige bergingssleper ‘Holland’ met 2100 pk te mogen varen.”

In augustus 2015 startten de heren de opleiding: “een feest der herkenning van de WTK-opleiding uit het ‘verre’ verleden. Met daarbij toegevoegd nieuwe technieken,” aldus Gerrit. En Henk zegt daarover: “Toch wel blij dat de grijze massa deze cursussen op kon pakken. Interessant waren de machinekamersimulator en de meer praktische vakken zoals elektrotechniek en pneumatiek.”

De leertrajecten bij NTTA zijn weliswaar zo goed als individueel, tóch is het op de academie een sociaal gebeuren, waarin je iets aan elkaar kunt hebben. Een mooi voorbeeld hiervan geeft Gerrit: “Een collega student had contacten met GEA/WESTFALIA met als resultaat dat de smeerolie separator van de Holland belangeloos is gereviseerd door GEA.”

In september jl. rondden Henk en Gerrit de opleiding WKS af. Op de foto zie je een voorbeeld van wat het varen als vrijwilliger met de juiste papieren je zoal kan opleveren: een reis naar London.

Wil jij (in je verlofperiode) ook eens varen op de Holland? Kijk dan op http://www.zeesleepbootholland.nl/nl-NL/287/vacatures.html; de Stichting Zeesleepboot Holland heeft behoefte aan vrijwilligers.

WKS-diploma voor vrijwilligerswerk

NTTA Nieuwsbrief

Schrijf je in voor de NTTA nieuwsbrief.

Check je inbox

Je ontvangt een e-mailbericht met instructies om je registratie te bevestigen. Zonder de bevestiging wordt je registratie niet verwerkt.

 

NTTA

DRTC Groningen B.V.

Bornholmstraat 20
9723 AX Groningen
Telefoon 050 311 73 85
drtcgroningen@drtc.nl

 

Engels

NTTA © 2017. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de voorwaarden en de privacyverklaring

Ehio Media content marketing
1
0
1