DNV GL Company Security Officer - CSO

De cursus biedt de deelnemers kennis, begrip en bekwaamheden zoals die zijn vereist door de ISPS Code om taken, plichten en verantwoordelijkheden op zich te nemen in de rol van Company Security Officer (CSO) en/of Ship Security Officer (SSO).

Praktische case studies, oefeningen en video-opnames worden gebruikt om mogelijke maatregelen vast te leggen die overeenkomen met de maritieme veiligheidseisen zoals die zijn vastgelegd in de ISPS Code. Het behalen van deze competenties wordt beslist door middel van een eindtoets.

Doel van de training Cursisten bekend maken met de internationaal vast gelegde kwalificaties voor Company Security Officer (CSO) en Ship Security Officer (SSO).

Inhoud

Nadruk op: 

  • Ontwikkeling en onderhoud van Ship Security Plans (SSP) en supervisie
  • Beoordeling van veiligheidsrisico’s, (be)dreigingen en zwaktes
  • Bewaken van de veiligheidseisen en – maatregelen aan boord van schepen
  • Operationeren, testen en calibreren van de veiligheidsuitrusting en -systemen
  • Het vergroten van de veiligheid en waakzaamheid. Het GL Academy Certificaat, welke is goedgekeurd door alle grote Vlaggenstaten.

 

Deze cursus voldoet aan de eisen van de ISPS Code, de eisen die worden toegelicht in de IMO Model cursus 3.19 voor Company Security Officer en 3.20 voor Ship Security Officer en de eisen van de STCW Convention (Regulation VI/5).

Cursusinformatie

Doelgroep:
Rederijen: CSO, SSO.
Voorwaarden voor deelname:
Cursus ‘Basic maritime knowledge’
Cursusduur:
2 aaneengesloten dagen
Locatie:
Atoomweg 2H, 9743 AK Groningen
Opmerkingen:
Deze cursus wordt aangeboden in samenwerking met DNV GL.

Cursusdata

Voor deze cursus is nog geen exacte datum vastgesteld.
U kunt zich niet (meer) aanmelden voor deze cursus.

NTTA Nieuwsbrief

Schrijf je in voor de NTTA nieuwsbrief.

Check je inbox

Je ontvangt een e-mailbericht met instructies om je registratie te bevestigen. Zonder de bevestiging wordt je registratie niet verwerkt.

 

NTTA

Atoomweg 2-H
9743 AK Groningen
Telefoon 050 311 73 85
info@ntta.nl

Engels

NTTA © 2017. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de voorwaarden en de privacyverklaring

Ehio Media content marketing
1
0
1