Klein Vaarbewijs 2

De onderwerpen die in deze cursus aan bod komen zijn hetzelfde als de onderwerpen in de cursussen vaarbewijzen 1 en 1a.

  • De wettelijke bepalingen, voor zover deze van belang zijn voor de veiligheid van de vaart op de rivieren, kanalen en meren.
  • De behandeling van voortstuwingswerktuigen.
  • De veiligheidsmaatregelen, zoals brandpreventie, blusmethoden en het gebruik van butaan en propaan.
  • De waterwegen: de omstandigheden van het vaarwater, zoals bebaking, betonning en tekens langs de waterweg; het begrip lezen van de waterkaarten.
  • Meteorologie: kennis van enkele meteorologische begrippen zodat een juiste interpretatie van de berichtgeving van het K.N.M.I. mogelijk is.
  • Het varen en manoeuvreren: de onder bijzondere omstandigheden te nemen maatregelen.

De bepalingen ter voorkoming van aanvaring op zee: het scheepvaartreglement Westerschelde, voorzover deze voorschriften van belang zijn voor de pleziervaart:navigatie -waaronder te verstaan; het begrip lezen en gebruiken van kaarten voor kust – en binnenwateren en de daarop betrekking hebbende publicaties; koers en plaats bepaling- zoals kennis en gebruik van het magnetisch kompas, het herleiden van een koers, mede i.v.m. de invloed van wind en of stroom; het bepalen van de positie met behulp van vaste merktekens; de horizontale en verticale getij- beweging en het benutten daarvan voor de navigatie; meteorologie; de elementaire beginselen en het benutten van weerberichten ten behoeve van een veilige kaart.

Cursusinformatie

Doelgroep:
Watersporters die gaan varen op de binnenwateren inclusief de ruime wateren zoals Waddenzee, IJsselmeer, Eems en Dollard, Ooster-en Westerschelde. Om de veiligheid van het schip en bemanning te verhogen is basiskennis van de navigatie op deze wateren een voorwaarde.
Voorwaarden voor deelname:
Geen vooropleiding vereist
Cursusduur:
3 avonden
Locatie:
Atoomweg 2H, 9743 AK Groningen
Max. aantal deelnemers:
10 Personen
Certificaat:
Na succesvol afronden van de cursus wordt het certificaat Klein Vaarbewijs 2 uitgereikt
Geldigheid certificaat:
Onbeperkt
Opmerkingen:
De meeste Europese landen hebben met elkaar afgesproken (resolutie 40 UN/ECE/Sc 3) dat bezoekende watersporters voor zeil- en motorboten over een Internationaal Vaarbewijs (ICC) moeten beschikken. Vanaf 01-01-2004 wordt op basis van klein vaarbewijs 2 een ICC voor binnen- en kustwateren afgegeven. Cursusdatum op aanvraag.
Meenemen:
Geldig paspoort

Cursusdata

Voor deze cursus is nog geen exacte datum vastgesteld.
154 .00
Per persoon, exclusief BTW. Inclusief koffie, thee, lunch en het lesmateriaal.

NTTA Nieuwsbrief

Schrijf je in voor de NTTA nieuwsbrief.

Check je inbox

Je ontvangt een e-mailbericht met instructies om je registratie te bevestigen. Zonder de bevestiging wordt je registratie niet verwerkt.

 

NTTA

Atoomweg 2-H
9743 AK Groningen
Telefoon 050 311 73 85
info@ntta.nl

Engels

NTTA © 2017. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de voorwaarden en de privacyverklaring

Ehio Media content marketing
1
0
1